Om importprojekt, JOSM och iD

Fortsättning av Varför finns inte stadsdelar, kvarter, bostadsområden utsatt i Uppsala? - #8 by torger då det började bli off-topic och jag misstänker att det kan bli lite mer diskussion om detta ämne.

Jag både håller med och inte. iD är, speciellt i jämförelse med JOSM men även i bredare bemärkelse än så, ett väldigt bra exempel på användarvänlighet och nog det enskilt viktigaste för att få in nya mappers till OSM. Och helt enkelt p.g.a. begränsningarna i vad som går att göra med en webbapp så kommer det finnas en övre gräns för vad iD kan vara användbart till.

Däremot så tycker jag inte man ska räkna ut iD för upp till medelstora ytor (det klarar definitivt stora nog där det börjar bli fördelaktigt att begränsa sig själv bara får att inte göra för mycket i en enskild changeset). Det finns några svagheter (t.ex. validering av multipolygoner) men de är relativt enkla att lösa, bara någon lägger tiden på det.

För importer saknas ännu funktionalitet, men det är inte jättemycket som saknas. Det största problemet där tycker jag snarare handlar om uppdelning av stora importjobb, vilket skulle vara fördelaktigt även för JOSM. MapRoulette är en bra lösning men blir ineffektivt vid stora jobb (skulle behöva möjlighet att jobba med många tasks samtidigt), HOT Tasking Manager är intressant men inte jättebra anpassat till importer och väldigt tight kopplat med HOT.

(emphasis mine)

Tillbaka till tidigare problemet; kan man bara dela upp området i mindre bitar så blir det både hanterligt för iD och bättre för JOSM-användare.

Tillbaka till problemet, det här tankesättet leder bara till gatekeeping och färre som kan och vill engagera sig.

Jag gjorde här först en långrandig uträkning men insåg att den inte tillför så mycket och bara bjuder in till att ifrågasätter enskilda siffror. Men tänker att det inte ska behöva så många argument för att förklara att många som deltar med bara lite tid också är viktigt, även för importprojekt.

Som skrivet ovan, mycket riktigt saknar iD några vitala funktioner idag, men inga gigantiska hinder.

Upprepar mig själv; steg ett är att OSM communityn som helhet (är långt ifrån inte bara i svenska forumet) måste komma bort från stigmat kring iD (med trådar som denna som extremexempel). Nej, det kommer aldrig bli ett verktyg som passar till allt (men det gör inte heller JOSM) och det saknar flera funktioner, men det är ett förhållandevis kompetent verktyg redan idag.

34 posts - 6 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/om-importprojekt-josm-och-id/105570