OSM NL geopackage in Qgis

In de afgelopen online meeting heb ik kort laten zien wat je in Qgis met een geopackage van OSM NL kunt doen en ook hoe je zelf zo’n geopackage kunt maken. Op verzoek plaats ik het nu ook op het forum. Het onderwerp bestond uit 2 delen.

  1. Wat kun je in Qgis met een geopackage van OSM (NL)?
  2. Hoe maak je zo’n geopackage?

Ik heb voor 1 een filmpje gemaakt en dat ook voor 2 gedaan.

De code voor de batchfile voor item 2 staat hieronder.

echo OSM pbf file downloaden en naar geopackage converteren

set TOOLS=C:\OSM_APPS\Productie\TOOLS

set OGR=“C:\Program Files\QGIS 3.32.3\bin”

set CONF=“C:\OSM_APPS\Productie\OSM\ETL”

DEL “C:\PeeWee\Download\utrecht-latest.osm.pbf”

DEL “C:\PeeWee\Download\OSM_Public\Utrecht.gpkg”

echo pbf downloaden

%TOOLS%\wget.exe -N -c -t 0 -P /PeeWee/Download/ --trust-server-names --timeout=60 --waitretry=60 --retry-connrefused “http://download.geofabrik.de/europe/netherlands/utrecht-latest.osm.pbf

echo omzetten

%OGR%\ogr2ogr.exe -f “GPKG” C:\PeeWee\Download\Utrecht.gpkg C:\PeeWee\Download\utrecht-latest.osm.pbf -oo CONFIG_FILE=%CONF%\osmconf_PeeWee.ini

echo geopackage is gereed

pause

Verder nog een paar links

Geofabrik
Wget
Qgis

Hopelijk geeft dat wat inspiratie.

NB

Ik heb ook laten zien dat de geopackge van NL die ik gemaakt heb voorlopig te downloaden is op deze plek. In die map heb ik nu ook een gezipte geopackage staan van de BGT Begroeid terreindeel

3 posts - 2 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/osm-nl-geopackage-in-qgis/107311