PlusCode als Tag

Voor het gebruik van unieke geolocatie gegevens maak ik veelvuldig gebruik van het zgn. Plus Codes systeem. Het betreft een opensource toepassing om een handzamer alternatief te bieden t.a.v. het meer ingeburgerde WGS84 model. Kijk voor meer details even op de site waar ik naar toe heb verwezen.

Bij de reeds gemaakte objecten, die gemaakt zijn mbv de welbekende punten, lijnen en vlakken, zou ik de unieke Plus Code-tag willen plaatsen zonder opnieuw nieuwe elementen te moeten maken. Mijns inziens zou de Plus Code bij uitstek geschikt zijn om dit als tag bij een op zich staande node te voegen. Bij een ‘way’ zou dit kunnen worden gerealiseerd bij één van de points/node’s die deel uit maken van dit object.

Ik zou graag de zienswijze willen vernemen van de community in hoeverre de PlusCode als valide tag binnen OSM gehanteerd kan worden en waar deze binnen OSM (niet) gebruikt mag worden.

19 posts - 11 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/pluscode-als-tag/7566