[Polska] Automatyczna aktualizacja building:roof:shape -> roof:shape

Głównym powodem motywującym jest deprekacja tagu building:roof:shape i oczywisty jego zamienni jakim jest roof:shape.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:building:roof:shape

stwierdza: roof:shape=* is much more common and supported by database users.”

Docelowe elementy: overpass turbo

Zmiana zostanie dokona gdy zostanie spełniony jeden z warunków:

  • Wartość building:roof:shape jest udokumentowana na wiki oraz obiekt nie posiada tagu roof:shape
  • Wartość building:roof:shape jest udokumentowana na wiki oraz obiekt posiada tag roof:shape i posiada on tą samą wartość co building:roof:shape

Pozostałe obiekty zostaną zedytowane ręcznie.


Off-topic na koniec, jeśli ktoś posiada jakieś propozycje na wykonywanie krajowych edycji to z chęcią raczę pomocą. Oczywiście zmiana ta musi mieć sens i być dobrze uargumentowana. Przed edycją oczywiście pojawi się dyskusja na forum. Najprościej jest wysłać mi wiadomość na OSM albo na Polskim Discordzie (taki sam username).

3 posts - 2 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/polska-automatyczna-aktualizacja-buildingshape-roof-shape/7710