[Polska] Automatyczne przyłączanie adresów do budynków

Chciałbym poznać waszą opinię na temat automatycznego przyłączania node adresowych do budynków. Zdaję sobie sprawę że takie automatyczne przyłączanie na ślepo nie jest wskazane i dlatego proponuję następujące zasady (zasady których trzyma się większość(?) osób edytujących niebędących lokalnymi):

Adres zostanie złączony do obrysu budynku tylko jeśli:

 • Punkt zawiera jedynie informacje adresowe (addr:) oraz source (source lub source:addr)
 • Wartość source lub source:addr zawiera stronę internetową np. www.geoportal.gov.pl.
 • Punkt adresu jest wewnątrz obrysu lub minimalnie obok (<1m) (trzeba skupić się na poprawnej analizie relacji)
 • Punkt nie został nigdy edytowany (bezpośrednio po imporcie)
 • Punkt nie znajduje się wewnątrz kilku budynków (nakładające się obrysy)
 • Punkt nie jest złączony do krawędzi budynku
 • Budynek nie posiada aktualnie żadnego adresu
 • Wewnątrz obszaru budynku znajduje się tylko 1 punkt adresowy
 • Budynek nie posiadał wcześniej tego adresu (addr: oraz old_addr:)
 • Budynek nie jest w stanie demolished, abandoned, itp.
 • Obszar jaki zajmuje budynek ma mniej niż X m^2.

Podczas złączania nastąpi edycja:

 • Zamiana source na source:addr w celu uniknięcia konfliktów.

Założenie jest takie, że program będzie na bieżąco monitorował nowe i historyczne importy i wprowadzał zmiany w całej Polsce. Celem takiego działania jest optymalizacja pracy edytujących którzy nie będą już na “taką skalę” musieli złączać nodeów adresowych do budynków. Sam wykonałem tego typu pracę niezliczoną ilość razy i postanawiam coś z tym zrobić.

31 posts - 9 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/polska-automatyczne-przylaczanie-adresow-do-budynkow/7658