[Polska] Propozycja automatycznego usunięcia klucza created_by

Chciałbym usunąć klucz created_by ze wszystkich obiektów znajdujących się w Polsce.
Klucz ten ma status discardable sugerujący aby takie wejścia usuwać.

Aktualna liczba obiektów to 17.6k.

Proces usuwania byłby iteratywny, zaczynaszwy od JOSM. Po usunięciu created_by=JOSM przeanalizuję popularność pozostałych wartości i ponowię proces usuwania. Zależy mi tutaj na tym, aby usunąć wartości te, które pochodzą od znanych edytorów. Jeśli jakiś użytkownik dodał tag created_by mając na myśli co innego, zostanie to wykryte.

17 posts - 5 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/polska-propozycja-automatycznego-usuniecia-klucza-created-by/102601