PostNord och OSM

Vid det här laget är nog de flesta bekanta med att PostNord har ett antal personer som på betald arbetstid redigerar kartan. Jag har varit i kontakt med dem som (något självutsedd) representant för den svenska OSM-gemenskapen och tänkte att det är bra om jag delar med mig av vad som har skrivits.

Det första e-postmeddelandet skickades av mig den 15 november:

Hej!

Vi är ett antal användare ur den svenska OSM-gemenskapen som har diskuterat och kommit fram till ett antal synpunkter på era bidrag och ändringar.

Först och främst ser vi det som positivt att ett så stort företag som PostNord vill använda OpenStreetMap och även bidra till projektet. Det är också bra att ni nu har börjat följa de riktlinjer som finns för organiserad redigering med att tydligt ange i era användarnamn vilket företag ni tillhör och att det finns en kontaktpunkt.

Däremot så var starten på det hela inte optimal med ett tiotal nya användare som helt plötsligt började göra ändringar i hela landet utan någon vettig förklaring på varför, inga gensvar när man lämnade kommentarer och det var oklart om det var en organiserad insats eller ej. Detta har dock förbättras med tiden och efter klagomål till DWG (Data Working Group). Nu funderar vi dock på att ånyo lämna in ett klagomål dit om inte bättring sker, då vi anser att det finns flera brister i den organiserade redigeringen:

  • Rejält bristande utbildning i OpenStreetMap, hur man redigerar och vad som är kutym. Här (Changeset: 128591704 | OpenStreetMap) svarar t.ex. en av PostNords användare att “Tyvärr har vi inte fått världens bästa utbildning”.
  • Otydliga redigeringssammanfattningar. Hela vissa användares historik är full av “vägen”, “ny väg”, “ändrat väg” och lämnar man en kommentar får man ingen tydligare förklaring. En del beskriver dock ändringarna väldigt bra vilket är uppskattat!
  • Mängder av nybörjarfel med felkopplade vägar, felaktig taggning, feljusterade bakgrundsbilder, förslag från iD (webbredigeraren) accepterade i blindo som t.ex. leder till att vägar över bäckar blir markerade som att de har vadställen istället för att rita in en bro eller göra ett rör av bäcken.
  • Oklart vad exakt målet med ändringarna är (förutom det väldigt generella “förbättra vägnätet”), varför hoppa runt till slumpmässiga platser i landet och ändra klassningen på en väg från highway=track (traktor/skogsväg) till highway=unclassified (mindre vanlig väg, “unclassified” är en typ av klassning i Storbritannien som låg till grund för OSMs vägtaggning).

Som ett företag med anställda som sysslar med organiserad redigering så ska man följa riktlinjerna (Organised Editing Guidelines - OpenStreetMap Foundation). Redan här brister det. T.ex. förekommer inte följande:

  • a unique hashtag to be used in the changeset comments (Borde införas så att man enkelt kan spåra ändringarna)
  • any non-standard tools and data sources used, and their usage conditions (I början förekom t.ex. postnummer utan förklaring i en del ändringsuppsättningar och postnummer är inte fri data i Sverige)
  • if participants will receive training material or written instructions, a copy of, or link to, these materials (Uppenbarligen har utbildningen varit obefintlig med tanke på en del av ändringarna, inga exempel har givits på vilken utbildning eller utbildningsmaterial som används)
  • plans for a “post-event clean up” to validate edits, especially if the activity introduces new contributors to OpenStreetMap (Den enda uppföljningen vi har sett har varit kommentarer i stil med “tack, det tänker vi på till nästa gång”).

Andra saker som har brutits emot är att någon kommunikation om detta projekt inte meddelades på e-postlistan (men dock på det halvdöda forumet). Informationen där kom dock ett par veckor efter att redigeringarna hade påbörjats (vilket var det som föranledde det första ärendet till DWG, misstänkt organiserad redigering). Kontaktväg, wikisida, m.m. meddelades först i september (3 månader senare!), inte acceptabelt.

Man kan också förvänta sig att ett företag som betalar sina anställda att redigera måste hållas till en högre standard än en hobbyredigerare som precis börjat lära sig. Det är väldigt svårt för en gemenskap på ett fåtal användare i ett helt land att granska redigeringar som en organiserad grupp på ett tiotal personer gör, vilket egentligen inte ska behövas när man väl litar på användarna, men i detta fall blir det väldigt svårt.

Vi vill också lyfta att det redan pågår ett projekt för att importera (i detta fall manuellt sammanslå OSM med) data från NVDB. Många av de ändringar som PostNords användare har gjort är i direkt motsats till denna import. Man handritar vägar utifrån geometri på en karta vilket aldrig blir lika bra som ursprungsgeometrin från NVDB (den importerar vi istället). Det saknas en massa data som finns om vägarna (t.ex. hastighet och beläggning). Klassningen som PostNords användare gör avviker ofta från vad som är praxis i den svenska OSM-gemenskapen vilket gör att korrekt importerad data “rättas” och vips så blir det en enda röra av det hela. Givet den kvalitet som PostNords användare hittills har hållit så känner vi inte att vi vill anförtro er att hjälpa till med den importen, men vi vill gärna att ni fortsätter bidra om ni tar till er den kritik som nu har riktats, ser till att vara observanta och inte slentrianmässigt ändrar klassningen på vägar utan väl underbyggda argument.

Något som skulle kunna vara till gagn för båda skulle vara om ni kunde dela de underlag ni använder för att göra era redigeringar så att vi får en bättre förståelse varför ni gör det ni gör och vi kan hjälpa till att reda ut om det är bra underlag. Vi misstänker att om rapporter kommer från era chaufförer så är de inte nödvändigtvis kartexperter. Det är viktigt att komma ihåg att OpenStreetMap är en databas med geografisk information i första hand och inte enbart den karta man ser på hemsidan.

Sammanfattningsvis har vi inget emot att PostNord som sådant vill använda och bidra till OpenStreetMap, men däremot vänder vi oss mot det sätt det har skett på med påbörjad verksamhet utan att följa riktlinjer, månader innan en kontaktväg upprättades, användare som inte kan förklara sin redigeringar, bristande återkoppling, o.s.v.

Vi ser gärna att ni tar till er av dessa synpunkter och för gärna en dialog med er i syfte att rätta till de belysta problemen hellre än att behöva gå till DWG.

Med vänlig hälsning och hopp om bättring
Ett antal användare ur den svenska OSM-gemenskapen

Till svar fick jag den 17 november:

Hej!

Tack för ert mail! Vi i PostNord är ett företag som kontinuerligt jobbar med vår kvalitet och därför är den här typen av mail mycket hjälpsamt.

Vi kan konstatera att PostNord projekt med att editera OSM inte har fått en optimal start. Vi ska nu göra vårt bästa för att höja kvaliteten på vårt arbete.

Det har redan skett en väsentlig kvalitetshöjning hos våra medarbetare tack vare kommentarer från övriga Communityt som vi tagit till oss av. Vi tar även till oss det ni påpekar i mailet.

De första sakerna som vi uppfattar i ert mail som vi behöver förbättra är:
Bättre kommentarer de ändringar vi gjort samt få med källhänvisningar däri. Tänker ni att vi ska ha någon specifik PostNord-tag där? Räcker det inte att vi har PostNord i våra användarnamn?
Större försiktighet när vi klassificerar om vägar, Ordentlig kalibrering av kartan mot GPS-spår innan vi ritar in en väg för hand.

Är det något mer som ni ser som akut att vi tar till oss?

Är det någon av er som har någon möjlighet att vara med på någon form av Teams-möte för vidare diskussion?

Med vänlig hälsning
Teamscheferna för PostNord Masterdata
genom
Jens Gynnerstedt
Teamchef CISU Syd

Varpå jag svarade den 22 november:

Hej!

Ja, det är rätt uppfattat om det vi tycker behöver förbättras. Rörande en specifik tagg så är det många andra organiserade redigerare som använder detta, t.ex. Microsoft, Bolt, m.m. Vår rekommendation är att ni helt enkelt ser till att skriva #postnord i slutet av varje ändringssammanfattning , t.ex. “Ritade in saknade vägar i Lysekil #postnord”. Det gör det väldigt enkelt att granska ändringar i efterhand då användarnamn kan skilja sig (det går ju som bekant att byta användarnamn) men en ändringskommentar är samma för evigt.

Om ni vill komma i kontakt med aktiva användare så är era medarbetare välkomna att använda det nya forumet på https://community.openstreetmap.org och mer specifikt det svenska underforumet Sverige (Sweden) - OpenStreetMap Community där frågor kan ställas, synpunkter inhämtas, m.m.

Ni får även gärna presentera er verksamhet där då det gamla forumet där ni hade en tråd om PostNord (PostNord börjar testa med OSM / users: Sweden / OpenStreetMap Forum) är på väg bort.

Rörande Teamsmöte så skulle jag som har tagit på mig att författa detta mejl kunna vara med på ett sådant och diskutera vidare. Resten av denna vecka är jag tyvärr upptagen, men nästa vecka (v 48) kan jag de flesta tider under tisdag-torsdag. Fungerar inte det kan jag också måndag-onsdag v 49.

Med vänlig hälsning
Användaren “riiga” och den svenska OSM-gemenskapen

och fick respons den 23 november:

Hej!

Vad bra att du vill vara med på ett möte med oss, vi vill ju givetvis bli så bra som möjligt på OSM.
Imorgon har vi ett möte om OSM, där vi kommer att snacka om hur vi skall gå vidare med jobbet.
Jag återkommer så snart som möjligt efter detta möte. Så får vi se hur vi skall gå vidare.

Tack för ert engagemang.

Med vänlig hälsningar
Mikael

följt av ytterligare ett mejl den 28 november:

Ber om ursäkt för fördröjningen av svar.

Vi har nu haft ett väldigt givande möte där OSM-frågan har tagits upp inom vår organisation. Vi väntar just nu på svar i hur vi skall gå vidare.

Vi är fortsatt intresserade av att ha ett möte med dig, vi måste dock avvakta just nu tills att vi har fått vidare direktiv i frågan.

Vi har identifierat utvecklingspotential inom vårt arbete i OSM vilket är något som vi är intresserade av att förbättra.

Vi i PostNord har dessutom en unik fördel att vi har direktkontakt med våra chaufförer och brevbärare som kan ge oss direkt återkoppling i hur det ser ut i verkligheten, då våra kollegor och medarbetare är ute dagligen på vägar i Sverige och arbetar, vilket ger oss en realbild om hur det ser ut."

Mvh
Mikael

Sedan dess har jag inte hört något och något Teamsmöte har inte blivit av ännu. Hur lång tid deras ledning tar på sig att ge direktiv har jag ingen aning om.

I samband med detta har även andra användare uttryckt en stor frustration för hur PostNord har jobbat med sina redigeringar och kommunikationen med OSM-gemenskapen som minst sagt upplevts som bristfällig.

Jag kommer att uppdatera denna tråd om jag får ytterligare kommunikation från dem. Jag tänker också att denna tråd kan fungera som allmän diskussion om PostNord och OSM.

14 posts - 7 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/postnord-och-osm/6367