Proposed highways per capita

Това е километричен знак от “предложена” магистрала.
Превръщаме се във виртуална държава с виртуални магистрали и съвсем реални километрични знаци.

4 posts - 4 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/proposed-highways-per-capita/98598