Propozycja automatycznej edycji: `brand=Orlen` na stacjach Orlenu

Proponuję

(1) dodać brand=Orlen do amenity=fuel name=Orlen do tych bez jakiegokolwiek brand

(2) Tak samo do amenity=fuel name=PKN Orlen bez brand

(3) Tam gdzie jest brand = PKN Orlen zmienić na brand=Orlen

Czy też PKN Orlen i Orlen to nie jest to samo?
Może zmienić też name=PKN Orlen na name=Orlen?

linki do powiązanych danych: overpass turbo overpass turbo

7 posts - 5 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/propozycja-automatycznej-edycji-brand-orlen-na-stacjach-orlenu/108698