Propozycja automatycznej edycji - dodanie szczegółowych informacji na podstawie podanego gatunku

np. natural=tree species:pl może mieć dodane

  • taxon=Quercus L.
  • leaf_cycle=deciduous
  • leaf_type=broadleaved

proponuję zrobić to automatycznie.

Podobnie coś co ma

taxon=Quercus L.

może dostać

  • leaf_cycle=deciduous
  • leaf_type=broadleaved

W przypadku sprzecznych ze sobą tagów edycja wykonana nie będzie.

Edycja limitowana byłaby do terenu Polski.

1 post - 1 participant

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/propozycja-automatycznej-edycji-dodanie-szczegolowych-informacji-na-podstawie-podanego-gatunku/109895