Propozycja automatycznej edycji: usuwanie name=Ogródki działkowe

Czy

landuse=allotments
name=Ogródki działkowe

można śmiało zamieniać na

landuse=allotments

jako ewidentną nazwę opisowa?

Chcę usuwać name=Ogródki działkowe i warianty jak name=OGRÓDKI DZIAŁKOWE automatycznie na terenie Polski.

Edycja byłaby powtarzana.

Nie dotyczyłaby innych nazw jak name=ROD im. Marii Konopnickiej

Wykonywana byłaby tylko na landuse=allotments

2 posts - 2 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/propozycja-automatycznej-edycji-usuwanie-name-ogrodki-dzialkowe/107296