Prośba o automatyczną edycję dla obszaru Polski: nazwa sklepów ALDI na Aldi

Jak w temacie, zgodnie ze stosowaną zasadą nie używania wielkich liter + ujednolicenie zapisu. Dzięki! :blush:

4 posts - 3 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/prosba-o-automatyczna-edycje-dla-obszaru-polski-nazwa-sklepow-aldi-na-aldi/107886