Przebieg granicy polsko-białoruskiej - drugi Liberland?

Przebieg rzeki Bug na granicy pomiędzy Polską, a Białorusią ma tendencję do zmieniania się - Bug menadruje tworząc i odcinając zakola rzeki. Kilka lat temu znany był Liberland - próba założenia nowego państwa w jednym z odciętych zakoli Dunaju (Chorwacja/Serbia).
Mamy też takie miejsce w Polsce (albo na Białorusi): 51.782, 23.628

Kiedyś główny nurt rzeki opływał zaznaczone miejsce od północy. Teraz opływa to miejsce od południa.

Zacząłem szukać przepisów i znalazłem takie info:

  1. Na stronie ambasady Białorusi w PL wypisane są obowiązujące umowy międzynarodowe PL-BY, a wśród nich “Umowa między Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej o radziecko-polskiej granicy państwowej”.
  2. Ta umowa mówi, że granica przebiega środkiem głównego nurtu rzeki (Art. 3 pkt 2 i art. 4 pkt 1) - czyli inaczej niż w OSM i polskich danych urzędowych z Geoportalu

Screenshot at 12-22-07

I krótki przegląd źródeł - jak przebiega granica:

stary przebieg głównego nurtu nowy przebieg głównego nurtu
OSM Яндекс (Yandex)
Google Maps Bing
Państwowy rejestr granic Geoportal:Dane archiwalne/Mapy tematyczne/Mapa Administracyjna
Ewidencja gruntów i budynków -||- /Mapa Krajobrazowa
BDOT10k -||- /Mapa Hydrograficzna

No i moje pytanie - jest w ogóle sens próbować to zmienić na OSM? Jak się do tego zabrać? Czy ktoś zna źródła białoruskie?

9 posts - 3 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/przebieg-granicy-polsko-bialoruskiej-drugi-liberland/7702