Recreatiegebied met strand

Nadat Zandlopertje reeds enkele toevoegingen had gedaan heb ik me n.a.v. de (gedeeltelijke) opening van het stadsstrand van de gemeente Hoorn even gericht op de vervolmaking van op z’n minst het gereedgekomen deel. Nu dacht ik het gebied als geheel aan te merken als park (leisure=park). Jammer genoeg overvleugelt deze sleutel natural=sand. Dus krijgt het park nu de groenige kleur die hoort bij leisure=park.
Dat ziet er op de kaart niet echt uit als zand. Hoe noem je een zanderig recreatiegebied in ons project?

Voor een ieder die wil weten waar je in Hoorn naar het strand kan:
https://www.openstreetmap.org/way/1196089294

5 posts - 3 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/recreatiegebied-met-strand/102347