ref:INSPIRE vs ref:inspire

ref:INSPIRE vel ref:inspire używane jest do identyfikacji obiektów. W OSM występuje w odniesieniu do zabytków lub pomników przyrody.
Problem polega na tym, że w OSM występuje w dwóch wspomnianych wariantach: ref:INSPIRE i ref:inspire. To są tak naprawdę dwa różne klucze.
Pytania:

  1. Który z nich należy uznać za poprawny?
  2. Gdyby udało nam ustalić, który wariant jest słuszny: czy mógłby ktoś przerobić tagi na obiektach w OSM na poprawny wariant?

Dodatkowe informacje:
Zaletą numeru INSPIRE jest np. to, że jednoznacznie identyfikuje zabytki. Tej cechy nie ma powszechnie używany ref:nid.
Patrz → Mapowanie zabytków - #26 by Las_Wolski

5 posts - 4 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/ref-inspire-vs-ref-inspire/109990