Relacije Alpe - Pohorje

Našel, sem, da je bilo Pohorje odstranjeno iz super relacije Eastern Alps by Alpine Club classification in verjetno temu posledično popravljena Relacija: Alpe.
Kako lahko vidim kakšna je izbrisana relacija in kako ta vpliva na relacijo Alpe?

1 post - 1 participant

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/relacije-alpe-pohorje/98083