Rettelser til adresser

Jeg er i det små begyndt at rette de importerede adresse-punkter, der ikke stemmer overens med virkeligheden. De fejl jeg har set er fx:

  • Baghuse med egen adresse, hvor adressepunktet fejlagtigt er placeret på huset ud til gaden
  • Rækkehuse hvor adresserne er usorterede i en klump, fremfor på en række der matcher postkasser/døre.

Jeg retter først med korrekt position + autoaws=ignore[1], og derefter en mail til den rette person i kommunen. Når (hvis) kommunen inkluderer rettelsen, kan autoaws=ignore fjernes igen, og synkronisering genoptages.

Når den process er færdig, kan man ikke længere se[2] hvilke punkter der er rene importeringer, og hvilke der er rettet til af osm-bidragere, så inden jeg sender den næste mail, deler jeg lige en query der viser de punkter jeg har fundet i Silkeborg i denne omgang: overpass turbo

  • Er der andre, som retter adresser? Hvad er jeres erfaring?
  • Nogen der har et overblik over hvor mange (og hvilke) punkter OSM har bidraget med rettelser til?
  • Det virker for mig lettere kluntet at der skal sendes mails frem og tilbage… forslag til en bedre process?
  • Hvem drifter og udvikler autoAWS bot? Og hvorfor er kildekoden for de seneste versioner ikke tilgængelige i det GitLab repo der linkes til på [1] eller det GitHub repo der linkes til på [3]?

[1] AutoAWS - OpenStreetMap Wiki, autoAWS | OpenStreetMap
[2] Man kan godt se det ved at undersøge punkters historik for autoaws=ignore (fx Node History: 955459585 | OpenStreetMap) men jeg har ikke gravet i hvordan man kan gøre det automatisk for at danne et overblik.
[3] AWSbot | OpenStreetMap

EDIT: slettet referencer til gammel bot.

1 post - 1 participant

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/rettelser-til-adresser/99509