Revisió de límits municipals

Arrel de la col·laboració entre OSM i l’ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) es vol realitzar una revisió dels límits municipals definits a OSM i contrastar-ho amb aquells definits per l’ICGC.

1 post - 1 participant

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/revisio-de-limits-municipals/9326