RFC: Purpose of tags with information on the accessibility of stairs for the disabled

In the Czech Republic, it is common for the visually impaired to mark stairs in such a way that the first and last steps of the stairs are highlighted in color (suitable for the visually impaired).

tag: color_accentuation_of_the_staircase

The regulation does not require that the staircase be:

backlit or for the blind to have tactile paving in front of the stairs, although it would certainly help with greater safety.

tag: stairs:tactile_paving

A vertical sliding platform (or lifts) helps wheelchair users to overcome the stairs

tag:stairs: vertical_sliding_platform

Czech: Pro zrakově postižené je v ČR běžné podle norem označování schodů tak, že je barevně zvýrazněn první a poslední stupeň schodů (vhodné pro slabozraké).
barevné zvýraznění schodiště

Předpisem není dáno, aby bylo schodiště:
podsvíceno
nebo aby pro nevidomé byla před schody hmatová dlažba, ač by to určitě pomohlo větší bezpečnosti.

Vozíčkářům pomáhá překonávat schody svislá posuvná plošina (nebo výtahy)

Thank you. Děkuji.

4 posts - 3 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/rfc-purpose-of-tags-with-information-on-the-accessibility-of-stairs-for-the-disabled/108382