Rozwinięcie bota adresowego o nowe sprawdzenia

Chciałbym rozwinąć bota poza funkcjonalność sprawdzającą adresy:

 • Poprawność opening_hours= (syntax)
 • Poprawność website= (syntax)
 • Poprawność phone= (syntax)
 • Popsute linki (website + wiki + itp.)
 • Nakładające się ścieżki/drogi
 • Nadawnie nazw paczkomatom
 • Błędne opisywanie zestawów zmian

–edit start

 • Zmiany maxspeed bez aktualizacji source:maxspeed lub maxspeed:type
 • Zmiana liczby pasów bez aktualizacji :forward :backward (sprawdzenia logiczne)
 • Nazywanie ulic z przedrostkiem “ul., ulica”
 • Nazywanie podjazdów driveway nazwami ulic

–edit stop

Sprawdzenia te należałyby do innej kategorii i zawierały by one inne treści komentarzy.

Ostatnie sprawdzenie (błędne opisywanie zestawów zmian) zawierałoby listę (+może jakieś proste filtry), wykrywające błędne opisanie zmian: np. “”, “.”, “zmiana”, “poprawka”, itp. Listę rozszerzałbym na bieżąco podczas mojego sprawdzania zmian u nowych użytkowników. Lista będzie bardzo bezpieczna, w sensie, bardzo mi zależy aby nie zawierała ona żadnych false-positiveów. Dodatkowo, to konkretne powiadomienie nie będzie wysyłane pod każdą zmianą, a maksymalnie raz na np. 1-2 tygodnie.

Tak jak w przypadku adresów, powiadomienie będzie wysłane tylko kiedy dany użytkownik dokona błędu, a nie zedytuje obiekt w jakiś inny sposób.

Proszę o waszą opinię oraz o ewentualne sugestie co do dodatkowych sprawdzaczy.

16 posts - 7 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/rozwiniecie-bota-adresowego-o-nowe-sprawdzenia/8753