Sammanhängande waterways

Jag såg en länk till den här nånstans för ett tag sedan:

Jag noterar att det på flera ställen saknas sammanhängande waterways genom sjöar. Alltså, att en älv, å, bäck etc är tillflöde till en sjö, och en annan älv, å, bäck är utflöde, men det finns ingen way som knyter ihop in- och utloppet till en sammanhängande waterway.

Är det en god ide att skapa såna sammanhängande waterways? Visst, ruttberäkning för båt är nog inte lika vanligt förekommande som för bil/cykel etc, men det kanske finns en skönhet i det ändå? :slight_smile:

13 posts - 5 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/sammanhangande-waterways/105688