Skog enigt Corine Land Cover 2006

I OSM finns skogsområden med CLC06 ( Corine Land Cover 2006) angivet som referens. Dessa områden är ofta enbart en delmängd av skogsområde som Lantmäteriets topografikarta visar. Exempelvis område id:194524986 söder om Kungsör. LM:s karta visar ett stort skogsområde utanför CLC06-arean.

Hur gör man för att utvidga skogsområdet utanför CLC06-området? Ska gamla CLC-området vara en del av nytt skogsområde. Dvs. Ny skog mappas runt CLC06. Eller ska man radera CLC06-området, och enbart ha skog enligt LM:s topografikarta?

1 post - 1 participant

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/skog-enigt-corine-land-cover-2006/6624