State of the Map Europe 2023 - zaproszenie

My w OpenStreetMap Belgium pracujemy obecnie nad organizacją State of the Map Europe 2023, po raz pierwszy od prawie dekady! Wydarzenie to odbędzie się w Antwerpii, w Belgii w dniach 10-12 listopada 2023 roku. Będzie to hybrydowa konferencja, bardzo podobna do międzynarodowej State of the Map, która nie odbędzie się w tym roku. Zaznacz już teraz swoją agendę i zapisz się na aktualizacje na https://stateofthemap.eu/.

Nasz zespół organizacyjny szuka pomocy! Mamy małą grupę z OSMbe i jesteśmy wspierani przez organizatorów imprez z firmy TomTom w kwestiach praktycznych. W tej chwili szukamy pomocy głównie do:

 • znalezienia i skontaktowania się ze sponsorami
 • komitetu programowego: pomoc w ustaleniu zawartości imprezy.

Przydałaby się nam również pomoc w tych zadaniach:

 • pomoc w utrzymaniu strony internetowej
 • przygotowanie zaproszenia dla prelegentów (pretalx)
 • odpowiedzialne uczestnictwo online
 • program grantów na podróże (jeśli sponsoring pozwoli)
 • koordynator wolontariuszy

To jest regionalny stan mapy dla Europy, więc mamy nadzieję na udział z całego kontynentu.

Zainteresowani? Po prostu wyślij e-mail na adres contact@stateofthemap.eu i powiedz nam, które zadania mogłyby Cię zainteresować.

Joost Schouppe & Ben Abelshausen,
Zespół organizujący State of the Map Europe
OpenStreetMap Belgia zarząd/członek

---- original in English
We at OpenStreetMap Belgium are currently working on organizing State of the Map Europe 2023, for the first time in nearly a decade! This event will take place in Antwerp, Belgium from November 10th – 12th, 2023. It will be a hybrid conference, very similar to the internation State of the Map, which isn’t happening this year. Mark your agenda already, and sign up for updates at https://stateofthemap.eu/

Our organizing team is looking for help! We have a small core group from OSMbe, and we are supported by TomTom event organisers for practical aspects. Right now, we’re looking for help mostly for:

 • finding and contacting sponsors
 • program committee: help decide the content of the event

We could also use a little help with these tasks:

 • help with website maintenance
 • set up call for speakers (pretalx)
 • online participation responsible
 • travel grant program (if sponsoring permits)
 • volunteer coordinator

This is a regional State of the Map for Europe, so we’re hoping for some participation from accross the continent.

Interested? Simply send an e-mail to contact@stateofthemap.eu and tell us which tasks might interest you.

Joost Schouppe & Ben Abelshausen,
State of the Map Europe organizing team
OpenStreetMap Belgium board/member

1 post - 1 participant

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/state-of-the-map-europe-2023-zaproszenie/98992