Suomen hallinnollinen aluejako ja hallintotasojen karsiminen kartalta

Hei,

Tällä hetkellä Suomen aluejako OSM:issa perustuu neljään hallinnolliseen tasoon (boundary=administative), jotka ovat pääalueet (admin_level=3), aluehallintovirastojen (AVI) toimialueet (admin_level=5), maakunnat (admin_level=6), seutukunnat (admin_level=7) ja kunnat (admin_level=8). Tämä jako ei ole juuri muuttunut lukuun ottamatta läänien korvaamista aluehallintovirastoilla ja pääalueiden lisäämistä 2010-luvun alussa. Lisäksi jotkin kunnat on jaettu suuralueisiin ja kaupunginosiin, mutta tässä en aio käsitellä niitä.

Pääalueita on kaksi: Ahvenanmaa ja Manner-Suomi. Pääalueet tulevat NUTS-aluejaosta (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques, suom. yhteinen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö), joka on Euroopan unionin tilastollinen alueluokitusjärjestelmä. NUTS-järjestelmässä on yhteensä 3 tasoa: pääalueet, maakuntien muodostamat ryhmät ja maakunnat. Lisäksi sitä täydentämään on kaksi LAU-aluejaon (local administrative unit, suom. paikallinen hallinnollinen yksikkö) tasoa: seutukunnat ja kunnat.

OSM:issa olevan aluejaon halusin tuoda esille siksi, en näe tarvetta AVI:jen toimialueiden karttaan laittamiselle. Jos se johtuisi AVI:n roolista läänien seuraajana, olisi myös 15:n ELY-keskuksen toimialueet pitänyt lisätä. Voisimme tietysti lisätä kaikkien virastojen toimialueet kartalle emmekä poistaa mitään, mutta virastomeren luominen ei mielestäni ole mitenkään oleellista kartassa.

Muissa Pohjoismaissa ja esimerkiksi Virossa on OSM:issa vain 2 aluejakoa: kunnat ja jokin niiden yläpuolella oleva alue, kuten maakunta, lääni tai “alue”. Esimerkiksi Ruotsissa admin_level-tasolla 4 on läänit ja tasolla 7 kunnat. Seutukuntien merkitys virallisena aluejakona lakkasi Suomessa vuonna 2014. Sen jälkeen seutukuntia on käytetty tilastointiin. Tilastokeskus jakaa Suomea toisellakymmenellä muullakin tavalla, aina hyvinvointialueista hovioikeuspiireihin ja kuntayhtymiin.

Haluaisinkin ennen mitään mahdollisia muutoksia herättää keskustelua AVI:jen toimialueiden ja seutukuntien käytön lopettamisesta hallinnollisena (boundary=administrative) aluejakona OSM:issa. Käytännössä virastojen ja muiden valtion laitosten ja elimien toimialueet perustuvat nykyiseen maakuntajakoon tai kuntajakoon, ja AVI on vain yksi virasto muiden joukossa.

1 post - 1 participant

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/suomen-hallinnollinen-aluejako-ja-hallintotasojen-karsiminen-kartalta/107314