Svenska exonymer i OSM

Hej!

Jag skulle gärna diskutera exonymernas vara eller icke-vara på OSM. Endonymer är namn som oftast taggas med name=* och utgör oftast det primära namnet på det lokala språket: namnet som bestämts av lokalbefolkningen. Platser kan dock också ha andra etablerade namn i andra språk – exonymer. Jämför med Göteborg, name=Göteborg som är endonymen, och name:en=Gothenburg som är den engelskspråkiga exonymen, name:es=Gotemburgo som är den spanskspråkiga. Det finns svenska exempel i utlandet som inte borde vara särskilt kontroversiella, som name:sv=Själland, name:sv=Köpenhamn osv.

På Island finns flera platser som har tänkbara svenska exonymer som inte finns i OSM, som Þingvellir (Tingvalla), Vestmannaeyjar (Västmannaöarna), Vestfirðir (Västfjordarna) osv. Samtidigt ska svenska myndigheter sedan 2021 officiellt gått från att använda den svenska exonymen Reykjavik, till att istället använda endonymen Reykjavík, se diskussion på Wikipedia. Detta har inte förändrats i OSM än. Jag har från en kandidatuppsats på GU källa på ett antal relativt väletablerade exonymer som jag funderar på om jag har tillräckligt mycket på fötterna för att lägga in som name:sv=*?

Sedan kan man ju förstås undra vad syftet med att lägga in svenska exonymer i OSM är. Är det för att kartor som tar hänsyn till användarens språkinställningar ska kunna rendera dessa? Eller handlar det om sökbarhet? I det senare fallet, kanske alt_name:sv=* är bättre? För vad är bäst att det står på kartan för en svenskspråkig användare, Þingvellir (endonym), Thingvellir (pseudo-endonym enligt uppsatsens terminologi), eller Tingvalla (exonym)? Jag anser att samtliga bör vara sökbara i alla fall.

2 posts - 2 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/svenska-exonymer-i-osm/7667