Tagovi za određivanje statusa napomena i komentara napomena

Već neko vreme se dogovaramo da sređujemo otvorene napomene (Notes) koje postoje u bazi jer ih ima mnogo i treba ih razrešiti da bi upotreba napomena imala smisla.

Jedna od metoda je da na napomenu koja nije zatvorena, ako nije moguće da se odmah razreši, ostavljamo komentare navodeći šta je problem, sa idejom da onaj ko je ostavio napomenu ili neko drugi, uskoči sa rešenjem.

Da bi to funkcionisalo neophodno je da uvedemo tagove u komentare, kako bi se po tim tagovima mogli pratiti statusi napomena.

Svrha tagova je primarno da omogući da se naprave alati koji će da prate statuse napomena i da omoguće njihovo brže i lakše razrešavanje. Ti alati će takođe moći i da omoguće lakše i preciznije i tačnije tagovanje.

Predlažem da ovde napravimo listu tagova sa objašnjenjima koje im je značenje i kako ih treba koristiti.

S obzirom da su napomene globalne, tagovi bi trebalo da budu na engleskom jeziku i za njih treba pripremiti objašnjenje na engleskom i srpskom jeziku. Ta lista bi, kada bude formriana mogla da bude stavljena na globalni OSM Wiki kao uputstvo svima kako da ih koriste.

Pored toga, planirano je da se naprave i apliakcije koje bi pratile napomene po statusima i olakšavala njihove razrešavanje.

Ovo je samo predlog kojim je otvorena je diskusija kojom se mogu predlagati i usvajati bilo kakve izmene.

Predlozi tagova Usvojen tag Opis (srpski) Opis (engleski) Status napomene
#added, #created Napomena sadrži podatke za unošenje novog objekta u mapu. Objekat je unesen. Napomena se zatvara. Note is used to create new object. Note is closed. Zatvara se
#fixed, #updated Podaci iz napomene su upotrebljeni i mapu je ažurirala osoba koja je i zatvorila napomenu. #fixed se koristi ako je ispravljena greska, a #updated ako je mapa dopunjena novim ili svežijim podacima. Napomena se zatvara. Note is used to update data by the same person that is closing Note. #fixed is used if errori is corrected. #updated is used if data is updated with new or fresh information. Note is closed. Zatvara se
#alreadyfixed, #alreadyupdated Podaci iz napomene se već nalaze u bazi i nema potrebe da se ažurira. Napomena se zatvara. Information form Note is already in database so there is no need for update. Note is closed. Zatvara se
#needmoreinfo Napomena ne sadrži dovoljno podataka da bi se mogla uneti izmena. Dopunite sa još podataka. Ukoliko to ne učinite, napomena će biti zatvorena bez izmena u bazi Note does not contain enough information to allow updating data. Provide more details. If you do not respond, Note will be closed without updating data. Očekuje se dopuna
#notenoughinfo Napomena ne sadrži dovoljno podataka da bi se mogla uneti izmena. Čekanje na dopunu nema smisla ili je dopuna već ranije tražena (komentarom sa tagom #needmoreinfo ili #surveyneeded ili nekim sličnim) ali nije bilo odgovora. Napomena je zatvorena bez izmena u bazi. Note does not contain enough information to allow updating data. There is no sense waiting for update or update already requested (with comment containing tag #needmoreinfo) was not responded to. Note is closed without updating data. Zatvara se
#notonortophoto, #seemsnonexisting Objekat se ne vidi na ortofoto snimcima, nemoguće je ucrtati ga. Napomena se može zatvoriti ako se ne očekuje da j emoguće ostvariti neki napredak. Object cannot be seen on ortophoto so it cannot be entered properly. Napomena se može zatvoriti ako se ne očekuje da je moguće ostvariti neki napredak. Zavisi
#inacurratelocation Lokacija nije precizna, ne može se tačno odrediti gde se objwkat nalazi ili na koji objekat se napomena odnosi. Od vas se očekuje da dostavite preciznu lokaciju. Ako to nw učinite napomena će biti obrisana bez izmena u podacima. Location is not precise, cannot determine where object is or to which object note is related to. You are expected to provide precise location. If you do not respond, Note will be closed with no update on data. Očekuje se dopuna
#surveyneeded, #needonthegroundconfirmation Podaci u napomeni nisu dovoljni. Nejasnoće se mogu rešiti samo direktnim fizičkim odlaskom na lokaciju. Očekuje se da neko to uradi. Note is not precise or clear. Clarification is possible only by physical visit and surveying of the location. Someone is expected to do it. Očekuje se dopuna
#needconfirmation Postoji sumnja da su podaci u napomeni netačni ili da su zastareli. Očekuje se da neko potvrdi tačnost. There is possibility that Note is not accurate or up to date. Someone is expected to confirm validity. Očekuje se dopuna
#willdosurvey, #volonteeeringforsurvey, #applyingforsurvey Ovaj tag se koristi u komentaru osobe koja se javlja dobrovoljno da proveri podatke na terenu. This tag is used in comment by one volonteers to do needed survey. Očekuje se dopuna
#notetoself Ovu napomenu je korisnik nameni sebi, da kasnije uradi ažuriranje. Drugi ne bi trebalo da ažuriraju podatke na osnovu ove napomene. Korisnik će je sam zatvoriti kada uradi izmene. This note is created by user meant to be used later by himself. Others should ignore this note. User will close note when he finishes updating data. Očekuje se zatvaranje
#fixnotetoself Ako je napomena označena tagom #notetoself ali stoji nerazrešena dugo (15 dana ili više) onda se ovim komentarom u tagu podseća korisnik da treba da razreši tu napomenu. Ako ni u sledećih 15 dana napomena ne bude razrešena, tada bilo ko drugi može da tu napomenu tretira kao i svaku drugu (upotrebi podatke iz napomene da unese izmene u mapi, da zatvori napomenu bez izmena podataka ili da ostavi komentar tražeći dodatne informacije, itd.) If Note is marked using tag #notetoself but is not resolved within 15 days, then user may be reminded using this tag to resolve Note. If note is not resolved within another 15 days, then anyone can treat use Note as avarz other Note (to update data, close note without updating data, aks more info or so). Očekuje se dopuna
#tooold Napomena je starija od 12 godina a nije razrešena. Više nije sigurno da su podaci aktuelni. Napomena se zatvara bez izmena u podacima. Note is older than 12 years and unresolved. It is not certain that information is valid. Note is closed with no data update. Zatvara se
#doityourself Kada neko unese napomenu, naročito ako je nepotpuna, od njega se očekuje da unese i izmene u mapu, jer je on izvor podataka, osim u slučaju da izjavi da ne ume da unese potrebne izmene. Ovo se ne odnosi na napomene koje su uneli anonimni korisnici. When one enters note, especialy if it is not clear, he is expected to resolve that note by himself as he is the source of information unless he declare that he do not know how to enteer that specific update. This is not applicable to Notes provided by anonymous users. Očekuje se dopuna
#irrelevant Napomena ne sadrži nikakve podatke koji su značajni i upotrebljivi za ažuriranje mape Note contains inforamtion that is not useful or irrelevant for updating map. Zatvara se
#shouldstayopen Ako se reaktivira napomena, treba staviti ovaj tag i objasniti zašto treba da ostane otvoreno If Note is reopened put this in a comment along with explanation why it should stay opened. Ostaje otvoreno

Važno: Napomene imaju različit tretman zavisno od toga da li ih je ostavio ulogovan ili anonimni korisnik. Ulogovani korisnik će dobiti obaveštenje o komentaru na napomenu i na nju može da reaguje id o nejga treba s pravom očekivati da reaguje. Takoće je moguće napraviti servis koji će ovakve korisnike da podseća da su uneli napomene koje stoje otvorene, s pretpsotavkom da ako su ih uneli treba i da se postaraju da ti podaci budu uneseni na mapu.

Anonimni korisnik ne može da vidi komentare. Stoga, mnoge napomene anonimnih korisnika koje su nepotpune u stvari mogu odmah da se zatvaraju jer nije shodno očekivati da će osoba koja je ostavila takvu napomenu uopšte reagovati na upit za dopunu. Ipak ako se može očekivati da neko drugi može da dopuni podatke iz napomene, onda je treba ostaviti otvorenom.

Tag u komentaru služi da na jednoobrazan način obeležavamo uobičajene statuse. Dobro je pored taga upisati i tekst ako ima potrebe da se pojasni situacija. Na primer ako stavite tag #needmoreinfo, dodajte u tekstu komentara i objašnjenje šta od podataka nedostaje.

13 posts - 3 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/tagovi-za-odredivanje-statusa-napomena-i-komentara-napomena/4788