Tips LM-bäckar / hydrografi

Jag har senaste tiden använt mig av LM:s hydrografi-lager för att mappa upp bäckar lite (=mycket) snabbare. Som någon sagt, (02JanDal antagligen, han brukar ha koll) så uppdateras inte bäckarna längre så man får vara lite på sin vakt. Och mycket riktigt, på vissa ställen är det ganska stora fel.

Hydrografi-lagret som är tillgängligt nu är generaliserat till skalan 1:50000, men det ger oftast inte så stora fel, bäckarna är ändå ofta bättre detaljerade än vad handritade brukar vara, men på vissa ställen ligger de inte rätt ens i skala 1:10000. Är bäcken smal och det är skogstäcke kan den vara svår att se i satellitfotona, men har märkt att terrängskuggningslagret kan vara mycket bra för att verifiera om en bäck-geometri som ser skum ut stämmer eller ej. I detta fall är det ganska uppenbart var bäcken går och att den inte går där den är ritad:

2 posts - 2 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/tips-lm-backar-hydrografi/107692