Tłumaczenie watchmaker i clockmaker w ID na język polski

W nawiązaniu do dyskusji na Discordzie.

W OSM mamy udokumentowane dwa tagi, które na język polski należałoby tłumaczyć jako zegarmistrz: craft=watchmaker i craft=clockmaker. W języku angielskim istnieje bowiem rozróżnienie pomiędzy rzemieślnikiem, który wytwarza lub naprawia zegarki (kieszonkowe, na rękę, itd.), a takim, który zajmuje się zegarami (stojące, na ścianę, itd.). Świadczą o tym choćby osobne hasła na Wikipedii.

W ostatnim czasie w polskim tłumaczeniu edytora ID kategorie te rozróżniłem poprzez zdefiniowanie pojęć Zegarmistrz (od zegarków) i Zegarmistrz (od zegarów). Krótko po wypłynięciu tego faktu na Discordzie @maraf przywrócił tłumaczenie Zegarmistrz dla obydwu wartości tagu craft w tłumaczeniu opcji listy rozwijanej widocznej w szablonie Rzemiosło (craft=yes), nie zmienił natomiast bardziej skądinąd prominentnych nazw szablonów odpowiadających bezpośrednio craft=watchmaker i craft=clockmaker).

Po zapytaniu o motywacje, @maraf przedstawił następujące twierdzenia:

Na wiki oba mają krótki opis i status in-use. Trudno mówić o różnicach, to raczej kolejna próba wnioskowania zakresu stosowania tagów z brzmienia słów (watch, clock). Z użycia wygląda na to, że te tagi to synonimy.
Sprawdź użycie. Tagi są używane zamiennie. Nie zmienia się sposobu tagowania poprzez zmianę opisu presetu w edytorze (jak i edycję na wiki).

Na wiki, jeśli są róznice w stosowaniu tagów, to są one podane wprost, by każdy wiedział, co je odróżnia. Tu tego nie ma, bo temat nieprzedyskutowany.
Sam pomysł podziału fatalny. Nie jest wcale tak, że watchmaker zajmuje się zegarkami naręcznymi (a taki był zamysł tego tłumaczenia).
Podział zagarmistrzów jest w życiu całkiem inny, również nieprzedyskutowany. Są pseudo zagarmistrzowie - wymieniacze baterii. Są tacy co się naręcznymi zajmują, ale i inne, domowe też znają i potrafią naprawić. Zaś ci, co mieliby robić największe to jest bardzo nieliczna grupa i ciekaw jestem, czy my choć jednego takiego w osm mamy.

Zaś co do tłumaczenia: jaki mapowicz odróżni zegar od zegarka? Gdyby to miało oddawać sens wiki, to musiałoby to być coś pokroju “zegarek noszony” i “zegar stacjonarny”. I teraz spróbuj przy takim podziale pomapować zegarmistrzów.

Znajduję w tym rozumowaniu szereg błędów i stwierdzeń całkiem niezrozumiałych.

Rozumowanie wydaje się opierać na błędnym i niewypowiedzianym założeniu, że edytor ID w języku polskim służy tylko do edycji OSM w Polsce. Nawet jeśli jest prawdą, że na terenie Polski stosowanie tych tagów jest zamienne, w co jak najbardziej wierzę, to nie musi być tak w innych krajach. Skoro w języku angielskim, jak wyżej wykazałem, słowa watchmaker i clockmaker mają inny zakres znaczeniowy, to nie ma podstaw by podejrzewać, że omawiane tagi są stosowane zamiennie w krajach anglojęzycznych. Tym samym stwierdzenia, że te tagi to synonimy, że na Wiki różnice w stosowaniu tagów nie są podane wprost, czy że nie jest wcale tak, że watchmaker zajmuje się zegarkami naręcznymi są dla mnie niezrozumiałe.

@maraf sugeruje, że intencją zmiany było zmienienie sposobu tagowania poprzez zmianę opisu presetu [szablonu - przyp. mój] w edytorze. Po pierwsze nie jest to prawdą, ponieważ celem było rozróżnienie jednobrzmiących nazw opcji dostępnych w polach wyboru edytora. Po drugie, wprowadzając swoją edycję @maraf z niewiadomych względów wcale nie przywrócił poprzedniego opisu (nazwy) szablonów, lecz jedynie zmienił rodzaje rzemiosła dostępne do wyboru w szablonie Rzemiosło, zostawiając tłumaczenia w niespójnym stanie.

Nie rozumiem sensu pytania jaki mapowicz odróżni zegar od zegarka? Nie mamy chyba wątpliwości, że to jest zegar, a nie zegarek. Ja zawsze starałem się uczynić zadość temu podziałowi, wybierając, czy dany rzemieślnik zajmuje się tylko zegarkami, czy naprawia także zegary (mam takiego niedaleko domu).

Symptomatyczne wydają się też słowa spróbuj przy takim podziale pomapować zegarmistrzów. Jestem jak najbardziej gotów dyskutować o najlepszym brzmieniu tłumaczeń omawianych pojęć, gdyż zdaję sobie sprawę, że polskie słowo zegar ma szersze znaczenie niż angielskie clock, w szczególności, że zegarek też można zaliczać do zegarów (inaczej niż watch do kategorii clock). Nie zmienia to natomiast faktu, że podział, na który skarży się @maraf, istnieje niezależnie od tego, czy tłumaczenia obu pojęć są jednobrzmiące czy nie. Od zmieniania tłumaczeń w edytorze nie ubędzie ani jeden szablon ani choćby jeden element na rozwijanej liście wyboru w szablonie Rzemiosło. Jeśli intencją było zapobieżenie podziałowi ogółu zegarmistrzów na różne schematy tagowania, należało raczej zaproponować utrzymującym szablony do edytora ID usunięcie któregoś z tych pojęć. Przy jednobrzmiącym tłumaczeniu obu pojęć użytkownik edytora wciąż ma dwie identyczne opcje do wyboru i nie ma żadnych szans domyślić się, która z nich odpowiada której wartości tagu craft.

Jestem przekonany, że utrzymujący tłumaczenia do edytora ID podzielą mój argument, że jest niedopuszczalne, aby w polu wyboru dwie opcje miały tę samą wartość. Zanim jednak skieruję się do nich, przedstawiam wam do komentarza opis tej sytuacji. Być może uda się ustalić zadowalającą wszystkich wersję tutaj.

1 post - 1 participant

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/tlumaczenie-watchmaker-i-clockmaker-w-id-na-jezyk-polski/69507