TomTom challenge / izziv MapRoulette

Hi everyone,

I’m Marjan from TomTom. Below I’m also including a Slovene translation of this message, which my Macedonian colleague created with the help of DeepL, so please excuse us if it contains any mistakes.

My team is planning to make some contributions to OSM in Slovenia. We compared TomTom’s building data for the area in and around Ljubljana with OSM and identified quite a few buildings which are captured in our data and visible on the available imagery sources, but not present in OSM. We thought it would be useful to confirm if these buildings still exist and add them to OSM if so. For this purpose, we created a MapRoulette challenge which currently contains 299 tasks for adding missing buildings. We actually detected more buildings, but decided to start with a subset.

Anyone who’s interested is welcome to try out this challenge. Our team of experienced editors might also work on some of the tasks in a couple of weeks.

I hope this challenge is helpful. Let me know if you have any questions or comments about it, or if you have other suggestions for how we could help improve OSM in Slovenia.

If you’d like to learn more about the map contributions we made in Slovenia in the past, you can take a look at our GitHub page.

Have a great day!

Marjan

Moja ekipa načrtuje nekaj prispevkov za OSM v Sloveniji. Primerjali smo TomTomove podatke o stavbah za območje v Ljubljani in okolici z OSM in ugotovili precej stavb, ki so zajete v naših podatkih in vidne na razpoložljivih virih posnetkov, vendar niso prisotne v OSM. Menili smo, da bi bilo koristno potrditi, ali te stavbe še obstajajo, in jih dodati v OSM, če obstajajo. V ta namen smo ustvarili izziv MapRoulette, ki trenutno vsebuje 299 nalog za dodajanje manjkajočih stavb. Dejansko smo odkrili več stavb, vendar smo se odločili, da začnemo s podmnožico.

Vsi, ki vas to zanima, ste vabljeni, da preizkusite ta izziv. Z nekaterimi nalogami se bo v nekaj tednih morda ukvarjala tudi naša ekipa izkušenih urednikov.

Upam, da vam bo ta izziv v pomoč. Sporočite mi, če imate v zvezi z njim kakšno vprašanje ali pripombo ali če imate druge predloge, kako bi lahko pomagali izboljšati OSM v Sloveniji.

Če želite izvedeti več o prispevkih za zemljevide, ki smo jih v Sloveniji prispevali v preteklosti, si lahko ogledate našo stran GitHub.

Lep dan!

Marjan

1 post - 1 participant

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/tomtom-challenge-izziv-maproulette/98868