TomTom edits in Slovenia based on map feedback

Hello everyone,

(Below I’m including a Slovenian translation of this message, created using DeepL.)

TomTom is planning to conduct edits in Slovenia based on feedback submitted for our TomTom map that is also valid for OSM.

We will only perform edits if they add value to OSM, do not conflict with recent updates made by the community, and are supported by a local source. In the absence of credible source material, we will ask the community for guidance.

We will be editing the following types of features: POIs, land use, addresses, ferry and water bus routes, railway tracks with some infrastructure tags such as bridges and level crossings, highways, link roads, traffic signs, access barriers, turn restrictions, buildings and water. Over time, we may expand to other features and will update our project documentation when this happens. This documentation can be found on our GitHub page for Slovenia (> section ‘Edits based on map feedback’) and our wiki page. Both pages contain further details about the types of edits we will make. The wiki page is a bit more extensive and, among other things, also provides some information on how we receive and process the map feedback.

Along with the tomtom hashtag that accompanies every TomTom edit in OSM, changesets based on map feedback will also receive the hashtag #tt_mapfeedback. This allows you to follow the updates we’re making during this activity.

In two weeks, we plan to start with a limited number of edits in Slovenia. Later we will continue with incidental edits spread over time.

Let me know if you have any questions or comments. As we progress, we will of course take into account any feedback we receive from you about this activity.

Kind regards,

Marjan


Pozdravljeni vsi,

TomTom načrtuje, da bo v Sloveniji izvedel popravke na podlagi povratnih informacij, posredovanih za naš zemljevid TomTom, ki velja tudi za OSM.

Ureditve bomo izvedli le, če bodo dodale vrednost sistemu OSM, ne bodo v nasprotju z nedavnimi posodobitvami, ki jih je izvedla skupnost, in bodo podprte z lokalnim virom. Če verodostojnega vira ne bo, bomo za smernice prosili skupnost.

Urejali bomo naslednje vrste funkcij: POI, raba zemljišč, naslovi, trajektne in vodne avtobusne poti, železniške proge z nekaterimi infrastrukturnimi oznakami, kot so mostovi in nivojski prehodi, avtoceste, povezovalne ceste, prometni znaki, ovire za dostop, omejitve zavijanja, stavbe in voda. Sčasoma bomo morda razširili na druge funkcije in ob tem bomo posodobili našo projektno dokumentacijo. Ta dokumentacija je na voljo na naši strani GitHub za Slovenijo (> razdelek “Edits based on map feedback”) in na naši strani wiki. Obe strani vsebujeta dodatne podrobnosti o vrstah popravkov, ki jih bomo izvedli. Stran wiki je nekoliko obsežnejša in med drugim vsebuje tudi nekaj informacij o tem, kako sprejemamo in obdelujemo povratne informacije o zemljevidih.

Poleg hashtaga tomtom, ki spremlja vsako urejanje TomTom v OSM, bodo spremembe, ki temeljijo na povratnih informacijah o zemljevidih, prejele tudi hashtag #tt_mapfeedback. Tako boste lahko spremljali posodobitve, ki jih izvajamo med to dejavnostjo.

V dveh tednih nameravamo začeti z omejenim številom urejanj v Sloveniji. Kasneje bomo nadaljevali z naključnimi urejanji, ki bodo razporejena v daljšem časovnem obdobju.

Sporočite mi, če imate kakršnakoli vprašanja ali pripombe. Med napredovanjem bomo seveda upoštevali vse povratne informacije o tej dejavnosti, ki jih bomo prejeli od vas.

Lep pozdrav,

Marjan

1 post - 1 participant

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/tomtom-edits-in-slovenia-based-on-map-feedback/102908