Ψηφοφορία για την κλίση των ονομάτων του οδικού δικτύου

Δεδομένου ότι σε αυτό το φόρουμ υπάρχει ένα αξιόπιστο σύστημα ψηφοφορίας, θεωρώ ότι είναι ευκαιρία να ψηφίσουμε για την κλίση των ονομάτων των τμημάτων των οδών του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου.

Click to view the poll.

7 posts - 2 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/topic/4561