Αποτύπωση της Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά

Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος που τα δυο ρεύματα κυκλοφορίας στη Γρηγορίου Λαμπράκη έχουν αποτυπωθεί ως μη ενιαίο οδόστρωμα;
Υπάρχει διαχωριστηκό; Κολωνάκια;
Εγώ έχω δει μόνο διπλή διαχωριστηκή.

4 posts - 2 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/topic/4598