Μεταγραμματισμός, Μεταγραφή και Μετάφραση σε άλλες γλώσσες

nikospag wrote:

Αλλά ας ξεκινήσω απο την αρχή (ευκαιρία, κυρίως για να μαθαίνουν τα τυχόν καινούργια μέλη μας).
Το transliteration (μεταγραμματισμός) για την Ελληνική γλώσσα έχει τυποποιηθεί κατά το ISO 843 (ΕΛΟΤ 743 ) το έτος 1997. Το ISO 843 περιέχει 5 τύπους transliteration. Όμως οι ευρέως χρησιμοποιούμενοι τύποι είναι ο τύπος 1 και ο τύπος 2.
Ο τύπος 1 λέγεται transliteration (μεταγραμματισμός) και ο τύπος 2 λέγεται transcription (μεταγραφή).
Η διαφορά αυτών των δύο τύπων είναι μεγάλη.
Στο transliteration η μετατροπή σε λατινικούς χαρακτήρες γίνεται γράμμα-γράμμα, δηλ κάθε Ελληνικός χαρακτήρας αντικαθίσταται πάντα με τον ίδιο αντίστοιχο λατινικό χαρακτήρα. Πχ Ευκαρπία → Eykarpia, Εύηνος → Eyinos.

Στο transcription όμως, δίνεται μεγάλη έμφαση στην σωστή προφορά της κάθε λέξης. Έτσι η μετατροπή σε λατινικούς χαρακτήρες πρέπει γίνεται με συγκεκριμένους κανόνες, και φυσικά είναι πιο δύσκολο (προγραμματιστικά) από το transliteration. Πχ Ευκαρπία → Efkarpia, Εύηνος → Evinos.

Εμάς ως χαρτογράφους φυσικά μας ενδιαφέρει ο τύπος 2, δηλ το transcription. Επειδή λοιπόν δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ποσοστό συσκευών GPS χρησιμοποιεί τον τύπο 1 και τι ποσοστό τον τύπο 2, αποφασίστηκε να χρησιμοποιούμε το int_name, το οποίο είναι το πρώτο που “κοιτάνε” οι συσκευές πριν προχωρήσουν στο αυτόματο transliteration.
Στο wikipedia θα βρείτε κάποια λήμματα για το transliteration και το ISO 843, όμως οι πίνακες που παραθέτουν είναι ανακριβείς και ελλιπείς.
Το ISO 843, με όλους τους 5 τύπους και όλους τους κανόνες μετατροπής θα το βρείτε εδώ ISO 843. Η πρώτη στήλη είναι το transliteration και η δεύτερη στήλη είναι το transcription. Τα σημεία στίξης (τόνοι κλπ) στην δεύτερη σελίδα, αφορούν το πολυτονικό σύστημα (για αρχαία κείμενα).

ΥΓ1. Επίσημο site για αυτόματο transcription εδώ (και το πιο έγκυρο).
ΥΓ2 Στο name:en= βάζουμε το translation (μετάφραση). Μεταφράζουμε μόνο την ιδιότητα της οντότητας που ονοματίζουμε και όχι το όνομα πχ το Πλατεία Ελευθερίας θα γίνει Eleftherias square και όχι Freedom square.

17 posts - 3 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/topic/4756