Обележавање назива улица и повезивање са Адресним регистром

Како се актуелизовала тема улица, да подсетим на ово упутство:

Уједно у овој теми можемо да договарамо како даље да се ради, а нарочито ако иам неких нејасноћа са подацима или стањем на терену.

1 post - 1 participant

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/topic/9338