Σχεδιασμός των Αυτοκινητοδρόμων

Προς αυτόν πιου άλλαξε τη σχεδίαση του δρόμου (Α7), να ξέρει πως ο σχεδιασμός που έκανα έγινε με τεχνικά μέσα καταγραφής ίχνους GPS με σταθερή τοποθέτηση επι του οδοστρώματος κατα μήκος όλης της οδού. Η απεικόνιση πάνω στην οποία βασίστηκε δεν δείχνει πάντα τις σωστές διαστάσεις με αποτέλεσμα ενώ, υποτίθεται κατά μήκος η οδός έχει συγκεκριμένες διαστάσεις νησίδας και λωρίδων, η παρέμβαση του απομακρύνει τις αποστάσεις μεταξύ των 2 ρευμάτων κυκλοφορίας.
Οι αλλαγές που έκανες δείχνουν έλλειψη αντίληψης επί πολλών θεμάτων.

2 posts - 1 participant

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/topic/99072