Μεθοδολογίες Σχεδιασμού Οδών

Εδώ προτείνω να αναπτύξουμε τις μεθοδολογίες σχεδιασμού που έχει αναπτύξει ο καθένας μας ατομικά, αφού δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μέθοδος που συστήνεται απόλυτα από τους κανόνες της κοινότητας.
Ξεκινάω με την δική μου μεθοδολογία:
Σχεδιασμός οδών διπλής κατεύθυνσης με διαχωριστική νησίδα βάσει ίχνους GPX.
Πάμε στο imagery στο οποίο θέλουμε να κάνουμε την επεξεργασία.

  1. Γνωρίζοντας το σημείο σπί του οδοστρώματος στο οποίο έχουμε κάνει την καταγραφή (εγώ συνήθως στο πιο αριστερό σημείο της δεξιάς λωρίδας, όταν έχουμε 2 λωρίδες) σχεδιάζω ένα ρόμβο συμμετρικό ως προς το σημείο καταγραφής (εικόνα 01).2. Με δεξί κλικ μετατρέπουμε τον ρόμβο σε κύκλο (εικόνα 02, 03).3. Ρυθμίζουμε το imagery ώστε να συγκλίνει με το ίχνος μας (εικόνα 04, 05)


4. Δημιουργούμε αντίγραφα του κύκλου με τις διαστάσεις που ορίσαμε (εικόνα 06)


5. Επικολούμε τα αντιγραφα με τους κύκλους να εφάπτονται στη γραμμή του ίχνους! (εικόνα 07)

Με αυτή την μεθοδολογία τα 2 ρεύματα κυκλοφορίας έχουν πάντα σταθερή απόσταση μεταξύ τους και σίγουρα το αποτέλεσμα είναι πιο καλαίσθητο και πιο ακριβές από το γίνει ο σχεδιασμός με το μάτι, αφού το ίχνος GPX είναι ακριβής οδηγός σχεδιασμού!!!

2 posts - 2 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/topic/99075