Стандартизация на имената на някои улици

Има доста улици, които са кръстени на хора, които имат научни, военни или други титли. Не успях да видя някакви консистентност относно изписването на тези думи (т.е. дали да бъде “Проф.” или “проф.”, “Княз” или “княз”, “Ген.” или “ген.”). Същия проблем го има и в табелите за имената на улици в София. На по-старите табели се изписват с малки букви, докато на по-новите е с главна буква. Предполагам че по-новия вариант би трябвало да е правилен.

Следващите проблемни имена са на “номерираните улици”. На много места техните имена са само число (name=1). По-масовата практика е да се изписват с тире и последните две букви(1-ва, 2-ра, 115-та). Ако трябва да следваме граматичните правила, “след тирето трябва да се пишат само буквите, които определят рода и числото” като това правила не важи за числата завършващи на 1, 2, 3 или 4 (Изписване на числителни редни имена | Написаното остава. Пиши правилно!). За останалите числа (от 5 до 9 и 0) ще остане само -а (6-а, 7-а, 8-а, 110-а). Според мен граматически верния вариант е по-нечетим и е по-добре да се придържаме към варианта с две букви след тирето.

Третия проблем е с “датираните улици” (3-ти март, 6-ти септември, 22-ри септември и 15-ти ноември и т.н.). На много места месеца е написан с главна буква вместо малка, числото е написано с букви (Шести Септември, Трети Март) или без окончание (3 март). В тази връзка смятам че е добре да остане варианта с число и окончание в name, а варианта с букви да бъде в alt_name. За месеците няма спор че трябва да са с малка буква.

1 post - 1 participant

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/topic/99737