Окрупняване на сегменти на улици посредством релации

Здравейте,
Започваме да работим по проект целящ систематизиране на етимологията на имената на улици в България. За тази цел мислим стъпим върху данните събиращи се благодарение на mapcomplete (виж тази нишка за повече информация) и същевременно да популяризираме работата с този инструмент така че да се съберат повече и по-качествени данни.

За да стане хубаво искаме да има стабилна двупосочна връзка между обект в уикиданни съответстващ на дадена улица и релация в OSM отговаряща на цялата улица.

Така етимологичната информация ще може да се съдържа в уикиданни, да сочи удобно към уикипедия и, най вече информацията че дадена улица е кръстена на дадено нещо да бъде автоматично отразена в съответната статия в уикипедия посредством шаблон.

Ето пример за такава релация 16841563, отговарящ на ул. Кукуш в София, и връзващ към съответния обект (Q123913911). Там виждаме как чрез предиката P138 се осъществява обратната връзка към OSM. Така излежда същата релация показана посредством шаблон в Уикипедия и тази връзка.

Отварям тази дискусия за да чуя какво мисли общността за генерализация на този модел и създаване на такъв подобни релации за всички Български улици в OSM, за които имаме етимологична информация?

10 posts - 4 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/topic/107212