Αποτύπωση προσωρινά κλειστών δρόμων λόγω έργων

Στην ευρλυτερη περιοχή που κινούμε, κατα καιρούς, συναντώ δρόμους που έχουν κλείσει για κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, λόγω έργων.
Μπαίνοντας στον editor, συνειδητοποιώ πως κάποιος χρήστης των χαρτών έχει περάσει στους χάρτες αυτό το κλείσιμο των δρόμων.
Αυτό μου προκάλεσε ένα ερώτημα: Αυτές οι προσωρινές αλλαγές θα έπρεπε να αποτυπώνονται στους χάρτες;
Στα υπέρ είναι σίγουρα ο εγκυρος σχεδιασμός διαδρομής, για όσο καιρό ισχύει το κλείσιμο αυτών των δρόμων.
Αλλά… έχουμε και πολλά κατά, όπως:

  1. Ο χρήστης θα πρέπει να περνάει τακτικά από τα σημεία αυτά ώστε να ενημερώνει εγκαίρως
  2. Τα προγράματα πλοήγησης ενημερώνονται μία φορά το μήνα ή το δίμηνο. Η επαναφορά του δρόμου θα αργήσει να περαστεί στα δεδομένα του προγράμματος με αποτέλεσμα πο χρήστες να έχουν λάθος δεδομένα για μεγάλο διάστημα!

Click to view the poll.

2 posts - 2 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/topic/108853