Αμβρακία Οδός - Διορθώσεις

Μόλις παραδόθηκε στην κυκλοφορία όλος ο αυτοκινητόδρομος. Ας δούμε αν υπάρχουν αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Το πιο δύσκολο κομάτι θεωρώ είναι στην περιοχή του Δρυμού όπου κατασκευάστηκε και παραδόθηκε πρόσφατα και έχει και πολλά relations

1 post - 1 participant

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/topic/108864