Ασυμφωνία πινακίδας/δήμου και ΕΛΟΤ 743

Το έχω παρατηρήσει γενικά στον δήμο Αθηναίων αλλά ίσως να υπάρχει και σε άλλα σημεία στην επικράτεια. Η κλασική μπλε πινακίδα της οδού έχει και μεταγραφή του ονόματος σε λατινικούς χαρακτήρες αλλά δεν ακολουθεί πάντα τον ΕΛΟΤ.

Παραδείγματα εδώ από το Bing:
image
image

Άλλοτε βέβαια ακολουθείται, όπως π.χ. εδώ το υ στο Θαρύπου:
image

Στην περίπτωση αυτή, ποιo πιστεύετε υπερτερεί; Η πινακίδα είναι πιο “on the ground” η αλήθεια είναι, αλλά όπως βλέπουμε γίνονται αυθαιρεσίες στο αν ακολουθείται το πρότυπο ή όχι. Με λίγο παραπάνω ψάξιμο δεν θα μου έκανε εντύπωση στον ίδιο ακριβώς δρόμο
παλιά πινακίδα να έχει H και πιο καινούργια CH ας πούμε.

1 post - 1 participant

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/topic/109774