Отворени данни на АПИ

АПИ са публикували отворени данни относно републиканската и общинската пътна мрежа (новина от сайта на МРРБ). Данните са достъпни на сайта на АПИ (връзка) и съдържат геометрия за републиканската и общинката пътна мрежа, геометрия на мостове и тунели и данни за километрични маркери за републиканските пътища. Според мен най-интересните данни са километричните маркери и общинските пътища, тъй като всичко останало го имаме.

Би било хубаво ако можем да се съгласим къде да слагаме тези точки. Най-лесният вариант би бил да се слагат върху пътя (за пътища с едно платно) или по средата между двете платна (за пътища с 2 или повече платна).

Като малък експеримент, добавих километричните маркери за път 1003. Включил съм ги в релацията, тъй като такава е практиката според уикито.

Маркерите, разделени по области:
https://gist.github.com/Dimitar5555/7cb39f41fb4919e453a287687ddf8f18

8 posts - 3 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/topic/110836