Πατησίων/28ης Οκτωβρίου και Πανεπιστημίου/Ελευθερίου Βενιζέλου

Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μετονομασία στη Πατησίων και την Πανεπιστημίου στην Αθήνα. Να πάνε δηλαδή τα 28ης Οκτωβρίου και Ελευθερίου Βενιζέλου αντίστοιχα στο official_name.

Click to view the poll.

Αν και οι πινακίδες έχουν τα επίσημα ονόματα σε όλο το μήκος της Πανεπιστημίου και στην Πατησίων ως την Αγίου Μελετίου, ακόμα και σε επίσημες διευθύνσεις σοβαρών οργανισμών (π.χ. πανεπιστημίων, μουσείων) συχνά δεν γίνεται χρήση του επίσημου ονόματος, ή γίνεται χρήση παράλληλα με την «ανεπίσημη» ονομασία για αποφυγή σύγχυσης· τόσο άγνωστα είναι τα ονόματα αυτά δηλαδή που χρειάζεται αποσαφήνιση.
Στη δε ανεπίσημη καθημερινή χρήση, εξαιρετικά σπάνια αποκαλούνται με τα επίσημα ονόματα τους, μόνο αν δεν γνωρίζει κανείς από Αθήνα και συμβουλεύεται κάποιον χάρτη που τις αναφέρει με αυτό (όπως τον δικό μας, ή το Google Maps).
Νιώθω ότι μόνο επειδή γράφτηκαν αρχικά με τα επίσημα ονόματα τους παραμένουν ως έχουν. Μοιάζει ξεκάθαρη περίπτωση για χρήση του official_name.

1 post - 1 participant

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/topic/111102