Trafik på gator i bostadsområden

Om man inte har lokal kännedom, så tycker jag det svårt att vet om vägar i bostadsområden ska sättas som service, cykelväg+gångväg eller enbart gångväg.Om man vet att inget förbud finns och det är fysiskt möjligt, så kanske “service” är det bästa?

Om man sätter cykel/gångväg innebär ju det att biltrafik default är förbjudet. Men i bostadsområden körs det med bilar, även om det oftast är i begränsad omfattning. Exempelvis Posten, hantverkare och man själv transportera till hus/portuppgång.

11 posts - 5 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/trafik-pa-gator-i-bostadsomraden/6479