Udkast til Månedens OpenStreetMap Danmark kortlægningsprojekt 2024

Hej alle sammen

Jeg vil starte med at sige godt nytår til alle i OSM Danmark og 2024 bliver igen endnu et år med masser af kortlægning. Årets globale OSM event bliver, at OSM fylder 20 år i august måned og stil going strong.

Jeg tænkte at måske var ideen om et månedligt dansk kortlægningsprojekt en god ide, der var værd at tage op i Danmark? Nogle andre lande har kørt sådan et projekt, hvor man så har taget bestemte ting/emner op, der så kunne laves fælles kortlægning med i den måned.

Som en inspiration case kan nævnes - Vi havde i 2023 et kirkegårdskortlægningsprojekt af gangstier på Danmarks ca. 2440 kirkegårde, hvor ca. 26 frivillige deltog og 29.500 stk. nye gangstier blev tilføjet (sic!).

Jeg kaster i det følgende 7 forslag ud som evt. kunne være månedens kortlægningsprojekt, hvis der er stemning for forslagene. I kan også komme med andre forslag eller melde jer som interesseret tovholder for et månedsprojekt.

Tovholderen er den person der sætter et projekt op (måske i MapRoulette) og laver miniguide samt kommunikere ud på diverse forums og platforme at fx “Maj måned kortlægger vi bænke i Danmark”

Forslag til månedens kortlægningsprojekt

  • Vejnavnes ophav med wikidata tagget name:etymology:wikidata=* - Se eksempel med 'Inge Lehmanns Vej’ i OSM (tag name:etymology:wikidata=Q256839). - Skal DK over 100.000 tags? (pt. er lavet 73.500 )
  • Road completness Danmark - Maproulette opgave - finde ud hvad GeoDanmark har som OSM ikke har endnu kortlagt (T.O. OSM DK har pt. ca 7000 km mere vej/stinetværk end GeoDanmark vejmidter) (Tovholder AE35)
  • Belægningstyper og gadelys eller ej på veje/stier- pt. mangler ca. 93.500 km veje og stier at få angivet en belægningstype (surface=* tagget med værdier som fx asfalt, fliser, brosten, grus, jord osv). Vedr. gadebelysning eller ej så mangler ca. 176.000 km. Denne opgave kan med stor fordel laves med StreetComplete app (Tovholder AE35)
  • Findes det endnu? - Er dit lokalområde opdateret med om fx postkasser, butikker findes endnu. Smartphones apps som Every Door og StreetComplete er gode til den opgave ude i felten.
  • Tilgængelighed i byrummet og ude i naturen for blinde og kørestolsbrugere - En StreetComplete presset med relevante opgaver kan sættes op fx er der taktil markering ved fodgængerovergang, er der gelænder ved trapper osv.
  • Kunst og mindesmærker i det offentlige rum - Der pt indsamlet tourism=artwork = 2980 stk + historic=memorial = 1550 stk. Every Door app er god til at indsamle nye i marken eller til forbedringer med flere metadata for allerede kortlagte objekter
  • Cykel- og vandreturist i Danmark - Tilføje endnu flere relevante POIs geodata for en aktiv ferie i Danmark

Jeg har tilføjet mig som tovholder på 2 af ovenstående forslag - Disse vil jeg godt sætte op med guides osv såfremt I andre synes det kunne være relevant som et månedens projekt.

Så kom frisk og tilmeld dig som evt. tovholder eller et helt andet forslag du evt. vil være tovholder på. Måske vi allerede i februar kan have det første kortlægningsprojekt klar.

6 posts - 3 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/udkast-til-manedens-openstreetmap-danmark-kortlaegningsprojekt-2024/107620