Undersøgelse - belægningstyper og længde i hhv. OpenStreetMap Danmark og VD Vejman

Hvis vi ser på hvilket andet offentligt dansk geodatasæt som indsamler oplysninger om belægningstyper (mere end kun befæstet og ubefæstet) som fx asfalt, grus, brosten, fliser, træ, metal mm, så er det Vejdirektoratets Vejman (Slidlag datasæt) vi skal rette fokus på.

Dette datasæt fra Vejman havde informationer om belægningstyper for ca. 88.200 km (medio februar 2024), mens OpenStreetMap har oplysninger om ca. 124.691 km (Kilde GIScienceHD Ohsome marts 2024)

OpenStreeetMap Danmark vinder med stort med mere end ca. 36.491 km end hvad Vejman har registret pt. Vejman registrer kun belægningstyper på kommunale vej og statsveje, så belægningstyper på fx private fællesveje, mark og skovveje, stier i skove findes ikke i dette datasæt.

I næste billede ses et godt eksempel på dette fra Over Dråby Strand. Der er et par kommunale veje (blå veje), mens veje og stier i sommerhusområdet ikke er registret.

OpenStreetMap Danmark laver ikke den slags sondring, og er yderst interesseret i belægningstyper over alt, hvor man må færdes i det det offentlige rum. Belægningstyper bruges blandt andet som en parameter rutenavigation til cyklister og kørestolsbrugere og til mange andre ting.

Openstreetmap Danmark mangler i skrivende stund ca. 92.898 km (Kilde
GIScienceHD Ohsome) for at kunne tilbyde et 100 % landsdækkende datasæt med belægningstyper for alle veje og stier. På trods af disse mange manglende km, så er det stadigvæk det største danske åbne geodatasæt vedr. belægningstyper og kan blive endnu bedre med jeres/din hjælp.

Værktøjer som fx StreetComplete app gør det heldigvis det let at crowdsource ude fra marken af mange danske OpenStreetMap frivillige.

Indlæg om hvordan du kan bruge StreetComplete til at indsamle diverse cykeldata (inkl. belægningstyper) rundt omkring i Danmark/dit lokalområde, så se dette indlæg “StreetComplete for nybegyndere

1 post - 1 participant

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/undersogelse-belaegningstyper-og-laengde-i-hhv-openstreetmap-danmark-og-vd-vejman/111267