Upplands Väsby och Sollentuna

Noterat ett intressant fenomen: Upplands Väsby och Sollentuna (tätort, place=city) renderas samtidigt som Upplands Väsby (place=town) och Sollentuna (place=town) också renderas. Detta är en följd av att Statistiska centralbyrån sedan en tillbaka betraktar Upplands Väsby och Sollentuna som sammanvuxna tätorter. Är det rimligt att tillämpa det statistiska begreppet tätort på detta vis i OSM?

4 posts - 2 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/upplands-vasby-och-sollentuna/104124