Vad är nyttan med buss- och tåglinjer (relationer)?

I de flesta större städer i Sverige har ambitiösa personer någon gång, oftast för flera år sedan, lagt in buss- och tåglinjer. Eftersom linjerna oftast inte har underhållits, har de mer eller mindre stora fel. Linjer har tillkommit och försvunnit, ruttdragning ändrats, hållplatser tillkommit och försvunnit.

Den mest korrekta infon för busslinjer hittar man på hemsidor för den/de bussbolag som bedriver trafiken. Tidtabeller och linjer ändras hela tiden, vilket i de flesta fallen sällan eller aldrig återförs till osm.

Jag undrar:

  1. Varför läggs busslinjer och även tåglinjer in i osm, när de väldigt ofta med tiden blir inaktuella i något avseende?
  2. Är de bättre med felaktiga linjer, än inga linjer alls?
  3. Den som söker en buss- eller tågförbindelse, kommer den personen titta i osm i stället för på buss/tågbolaget hemsida?
  4. Om man ändrar på vägar, och orsakar fel på relation för buss/tåglinje, är man då moraliskt skyldig att “laga” relationen?

Om dessa relationer/linjer ska ha någon kvalité, måste man ständigt kontrollera och uppdatera dessa, vilket inte görs (jag har naturligtvis inte kunnat kontrollera alla sådana relationer, men jag vet hur det var/är i Västerås, Örebro, Eskilstuna och länslinjer i Västmanland och Örebro).

Jag personligen har med tiden lagt allt mindre tid på detta, det känns inte meningsfyllt, och jag anser därför att relationer för buss- och tåglinjer kan/ska raderas i Sverige.

25 posts - 9 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/vad-ar-nyttan-med-buss-och-taglinjer-relationer/97835