Västtrafik använder kartdata från OSM utan att ange oss som källla

Noterade idag att Västtrafik har en skylt om omläggning av trafik på Wavrinskys plats i Göteborg och på den finns en karta som uppenbarligen är tagen från OSM men som helt saknar attributering. (OpenStreetMap). Se bild

Jag kommer att kontakta dem för att be dem åtgärda detta men fler får gärna återkoppla kring problemet.

3 posts - 2 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/vasttrafik-anvander-kartdata-fran-osm-utan-att-ange-oss-som-kallla/99159