Vinkkraftparker - vilken taggningsmetod?

Vindkraftsparker är lite olikartad taggade i Sverige (overpass turbo), dels som site-relation och dels som multipolygon-relation.

När man tittar på andra europeiska länder så används i alldeles övervägande fall site-relation för vindraftsparker.

Frågan ställer sig om även samtliga parker här i Sverige bör vara taggade som site-relation eller tvärtom som multipolygon-relation.

Avgörande för frågan bör nog vara vad som händer när man har för avsikt att skapa en digital karta eller karttjänst avseende vindkrftsparker med databasmaterial från openstreetmap.
I det ena fallet får denne tänkte kartproducenten noder med uppgifter om enskilda vindkraftverk fördelade på en yta samt uppgifter om vindkraftparken (site-relation). I det andra fallet får man fram en landyta med uppgifter om själva vindparken, men inte om enskilda vindkraftverk (mulipolygon-relation).

Viket är att föredra? Vilka konsekvensker bör dras?

5 posts - 3 participants

Read full topic


Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://community.openstreetmap.org/t/vinkkraftparker-vilken-taggningsmetod/8209